Яран сувар атана...

  • Самур
  • 18.03.2024

Последние новости

Талант, преданность, сострадание

  • Седагет Керимова
  • 03.04.2024

Сегодня отмечается 33-я годовщина со дня рождения Камиля Абдуллаева, чей жизненный путь стал настоящим симбиозом тала...

Ləzgi çörəyi - Хьран фу

  • Sədaqət Kərimova
  • 18.03.2024

Ləzgi xalqının qədim adətənənələrindən, zəngin etnoqrafiyasından söz düşəndə ilk növbədə onun ç...