Хабаррин жуьреяр

Редакциядиз чар

Постарин кьадар: 3
"Səssiz haray"ı milyonlar izlədi
  • Samur
  • 24.04.2024

   Bu ilin aprelin 10-da, Azərbaycanda Ramazan bayramının qeyd edildiyi gündə respublikamızın İctimai ...

гуьгъ кIела
Qəlbləri fəth edən film
  • Rəbiyə Mahmudova, Solmaz İdrisova, Gülzar Mehdiyeva
  • 24.04.2024

   Hörmətli redaksiya! «Gatfarfilm» studiyasında çəkilmiş “Səssiz haray&rdquo...

гуьгъ кIела
Халкьдин эменнидиз элкъвена
  • Агьмед Гайдаров, Шагьмир Гьабибов, Ханмурад Агъабалаев, Закир Мурадов, Тагьир Къемберов
  • 24.04.2024

   Играми редакция! Чавай Дербентда Азербайжандин телеканалриз регьятдиз килигиз жезва. Гьа и карди чаз алай йисан 10-апрелдиз Ичтимайи Телеканалдай чи тIвар-ван авай къелемэгьли, композитор ва режиссер Седакъет Керимовадин «Ван алачир гьарай» фильмдиз килигдай мумкинвал ган...

гуьгъ кIела